การเดินทาง

คุณสามารถเดินทางจากโตเกียวมายังเขตฮาโกเน่ยูโมโตะเพียง85 นาที

※หากต้องการขยายหรือย่อภาพ ให้เลื่อน "+" หรือ "-" และคลิกเม้าส์ค้างเพื่อเลื่อนแผนที่ได้ด้วย

น้ำพุร้อนฮาโกเน่ยูโมโตะ โรงแรมโอกาดะ
191 ยูโมโตะ-ชายะ ฮาโกเน่-มาจิ อาชิงารา-ชิโมกุน คานากาว่า 250-0312
โทรศัพท์:+81(0) 460-85-6000 / โทรสาร:+81(0) 460-85-5774

การเดินทางจากโตเกียว

หากเดินทางโดยรถยนต์

หากเดินทางโดยรถยนต์

 • อะสึงิ I.C
 • ถนนโทเมอิ - โอดาวาระอะสึงิ
  45 นาที
 • โอดาวาระ
 • ทางหลวงหมายเลข 1 10 นาที
  10 นาที
 • โรงแรมโอกาดะ

※แขกที่เดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดชิซูโอกะ จะไม่สามารถลงที่ “แม่น้ำซูกูโมะงาว่า I.C” บนทางด่วนฮาโกเน่ชินโด ได้
โปรดลงที่ทางลงต่อไปคือ “ยามาซากิ I.C” จากนั้นมาจากทางหลวงหมายเลข 1

หากเดินทางโดยรถไฟ

หากเดินทางโดยรถไฟ

 • ชินจูกุ
 • รถไฟสายโอดะคิวโรแมนซ์คาร์ 90 นาที
  90 นาที
 • เขตฮาโกเน่ยูโมโตะ
 • รถมินิบัสสายยูโมโตะออนเซ็น
  5 นาที
 • โรงแรมโอกาดะ
 • โตเกียว
 • ชินคันเซ็น
  42 นาที
 • โอดาวาระ
 • รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง
  15 นาที
 • เขตฮาโกเน่ยูโมโตะ
 • รถมินิบัสสายยูโมโตะออนเซ็น
  5 นาที
 • โรงแรมโอกาดะ
 • โตเกียว
 • ชินคันเซ็น 42 นาที
  42 นาที
 • โอดาวาระ
 • รถบัสหรือแท็กซี่ 20 นาที20 นาที
 • โรงแรมโอกาดะ

รถมินิบัสสายยูโมโตะออนเซ็น

มีรถมินิบัสสายยูโมโตะออนเซ็นวิ่งจากสถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ
โปรดขึ้นรถสาย “คอร์ส A ไปถนนทากิโดริ”

ค่าโดยสาร ผู้ใหญ่/เที่ยวเดียว 100 เยน, เด็ก/ฟรี
ช่วงเวลาเดินรถ [สถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ -> โรงแรมโอกาดะ]
9:00~18:45
※รถออกจากสถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ 15 นาที และ 45 นาทีในแต่ละชั่วโมง

[โรงแรมโอกาดะ -> สถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ]
7:55~18:50
7:55 น. (เที่ยวแรก), 8:15 น., 8:35 น., 9:00 น. – ไม่มีช่วงเวลาการเดินรถที่แน่นอน

รถบัส

การเดินทางจากนาโกย่า

หากเดินทางโดยรถยนต์

หากเดินทางโดยรถยนต์

 • นาโกย่า
 • โทเมอิ
  180 นาที
 • โกเทมบะ I.C
 • ทางหลวงหมายเลข 1
  45 นาที
 • โรงแรมโอกาดะ

หากเดินทางโดยรถไฟ

หากเดินทางโดยรถไฟ

 • นาโกย่า
 • ชินคันเซ็น 42 นาที
  130 นาที
 • โอดาวาระ
 • รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง
  15 นาที
 • เขตฮาโกเน่ยูโมโตะ
 • รถมินิบัสสายยูโมโตะออนเซ็น
  5 นาที
 • โรงแรมโอกาดะ
 • นาโกย่า
 • ชินคันเซ็น 42 นาที
  130 นาที
 • โอดาวาระ
 • รถบัสหรือแท็กซี่ 20 นาที20 นาที
 • โรงแรมโอกาดะ

รถมินิบัสสายยูโมโตะออนเซ็น

มีรถมินิบัสสายยูโมโตะออนเซ็นวิ่งจากสถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ
โปรดขึ้นรถสาย “คอร์ส A ไปถนนทากิโดริ”

ค่าโดยสาร ผู้ใหญ่/เที่ยวเดียว 100 เยน, เด็ก/ฟรี
ช่วงเวลาเดินรถ [สถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ -> โรงแรมโอกาดะ]
9:00~18:45
※รถออกจากสถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ 15 นาที และ 45 นาทีในแต่ละชั่วโมง

[โรงแรมโอกาดะ -> สถานีฮาโกเน่ยูโมโตะ]
7:55~18:50
7:55 น. (เที่ยวแรก), 8:15 น., 8:35 น., 9:00 น. – ไม่มีช่วงเวลาการเดินรถที่แน่นอน

รถบัส

CLOSE

CLOSE